Vanaf 1 oktober einde verlaging btw-tarieven

Vanaf 1 oktober einde verlaging btw-tarieven

Bron: Horeca Vlaanderen

De maatregel van de verlaging van de btw-tarieven in de Horeca loopt helaas binnenkort af nu vrij ondernemen weer volledig mogelijk is.

Vanaf 1 oktober 2021 gaan de btw-tarieven weer naar 12% op voeding ter plaatse en 21% voor alcoholische en non-alcoholische dranken ter plaatse.

Hou hierbij rekening met volgende zaken:

  • Je geregistreerd kassasysteem (GKS) moet opnieuw aangepast worden.
  • De nieuwe kwalificatie en het nieuw tarief van borrelhapjes en versnaperingen voor het verbruik ter plaatse:
    • Vanaf 1 oktober 2021 is het btw-tarief van 12% van toepassing op het verschaffen van voorverpakte producten, zoals een pakje chips, een reep chocolade, een worst, een ijsje, voorverpakte kaas- of salamiblokjes, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse. Gelet op deze nieuwe kwalificatie als restaurant- of cateringdienst dient de omzet die het verschaffen van die voorverpakte producten in omstandigheden voor het verbruik genereert, te worden meegenomen in de berekening van de drempel van 25.000 euro die bepalend is op het vlak van de verplichtingen inzake het geregistreerde kassasysteem.
    • Hieruit volgt dat de belastingplichtigen die gehouden zijn een geregistreerd kassasysteem te gebruiken, steeds een ticket van zo een systeem moeten uitreiken voor het verschaffen van die voorverpakte producten ongeacht of ze al dan niet ter plaatse verbruikt worden.
    • De belastingplichtigen die niet gehouden zijn tot het gebruik van een geregistreerd kassasysteem moeten daarentegen, bij wijze van toegeving, geen btw-bonnetje uitreiken voor het verschaffen van die voorverpakte producten (zoals bijvoorbeeld een pakje chips, een reep chocolade, een worst, een ijsje, voorverpakte kaas- of salamiblokjes), wanneer deze bestemd zijn voor verbruik ter plaatse, tenzij ze verstrekt worden samen met een maaltijd waarvoor een rekening of ontvangstbewijs moet worden uitgereikt. Maar opgelet, deze administratieve toegeving geldt niet voor het verschaffen van (lichte) maaltijden. Het kan bijvoorbeeld zelfs slechts gaan om ter plaatse verbruikt bordje tapas, een lasagne, een croque uit het vuistje, een broodje, een salade, … zelfs voorverpakt, maar ter plaatse verbruikt. Voor deze (lichte) maaltijden dient een btw-bonnetje te worden uitgereikt.

Vanaf 1 oktober 2021 gaan we dus terug naar de oude, gekende btw-tarieven na een periode waarin we hebben kunnen genieten van een tijdelijke verlaging.

Voor verdere vragen blijven wij steeds bereikbaar

Uw AVEB-Team

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Boekhouding en Financieel Advies

op jouw maat!

© 2024 Aveb Accountants - Alle rechten voorbehouden