Werkwijze

stap voor stap

Een persoonlijke aanpak en complete boekhoudkundige en fiscale begeleiding op maat van uw onderneming is onze doelstelling.

Op deze manier bekomen we samen en in nauw overleg het beste resultaat. Op geregelde tijdstippen, minstens elke btw-periode indien van toepassing, wordt uw dossier bijgewerkt. Hiermee bedoelen we niet enkel bijboeken maar ook een tussentijdse evaluatie van uw dossier.

Tijdens deze tussentijdse evaluaties bekijken wij het voorlopige resultaat en bespreken dit met u. Een mogelijk bijsturen wordt in gezamenlijk overleg beslist (bv. voorafbetalingen, aanpassing sociale bijdrage, tijdstip van investeringen, omschakeling eenmanszaak/vennootschap, …).

Onafhankelijk van deze evaluaties kan u ten allen tijde een beroep doen op ons voor bijkomend advies Een andere belangrijke troef van onze werkwijze is het gebruik van een online platform. Via deze portal kan u steeds in real-time uw cijfers consulteren en vergelijken met voorgaande periodes, overzichtsgrafieken opmaken, … Uiteraard is deze portal volledig beveiligd.

Voor het aanleveren van de cijfers voor uw dossier zijn er diverse mogelijkheden;

  • U komt langs met een map, die door ons voorzien wordt, met alle documenten
  • Via onze portal verstuurt u uw facturen digitaal aan ons
  • Via de portal boekt u zelf uw verkoopfacturen rechtstreeks in onze boekhoudsoftware

Als boekhoudkantoor zorgen wij ervoor dat aan alle verplichtingen voldaan wordt inzake boekhouding en fiscaliteit (btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, jaarrekening, publicaties Belgisch Staatsblad, …).

Maar wij beperken ons niet tot deze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Wij streven ernaar om een “Eerste Hulp Bij Papier” te zijn. Hiermee bedoelen we dat wij paraat staan voor bijstand en advies over alle mogelijke aspecten van het ondernemerschap (personeel, verzekeringen, reglementeringen, pensioenplanning, …).

Op deze manier kan u met de nodige know-how naar de specialist ter zake kan stappen (sociaal secretariaat, verzekeringsmakelaar, financiële instelling, …).

Uiteraard zijn we er niet alleen voor vennootschappen en zelfstandigen, ook u, werknemer, student, gepensioneerde, … bent welkom voor een bespreking van uw dossier.

Daarnaast kunnen wij u als starter begeleiden en bijstaan bij de start van uw project, en dit van A tot Z.

Ons kantoor is aangesloten bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en uiteraard volgen wij ook alle richtlijnen van ons beroepsinstituut.

Boekhouding en Financieel Advies

op jouw maat!