Oprichting eenmanszaak of vennootschap

Eenmanszaak

Wat doet u?

 • U dient een volmacht te tekenen dat wij dit voor u mogen regelen
 • U bezorgt ons een kopij van uw ID kaart

Wat doen wij?

 • We vragen een ondernemingsnummer aan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Wij contacteren de btw-administratie om uw btw-statuut te melden
 • U wordt aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze
 • Alle andere instanties die verwittigd dienen te worden, krijgen een bericht van ons
 • We bezorgen u een map om alle documenten in bij te houden
 • De nodige begeleiding wordt voorzien om u met deze map te helpen

Vennootschap

Indien de keuze gemaakt is voor een BVBA of een NV, dient u een financieel plan op te maken. Indien de keuze gemaakt is voor een andere vennootschapsvorm, is dit niet nodig. Bij een BVBA of een NV dienen we naar een notaris te gaan (ook hier staan wij u bij), in andere gevallen kan de oprichting onderhands gebeuren.

Stappenplan voor de oprichting van een vennootschap:

 • Opmaak van de statuten van de vennootschap in oprichting
 • Deze statuten worden ondertekend door de oprichters
 • Na registratie worden de statuten gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
 • Volgend op de publicatie wordt de vennootschap aangemeld bij alle instanties

Vanaf dit moment begeleiden we u verder zoals beschreven bij het onderdeel onze werkwijze.

KMO-Portefeuille

Wij zijn door de Vlaamse overheid erkend als adviseur waardoor u gebruik kan maken van de KMO-portefeuille.

Boekhouding en Financieel Advies

op jouw maat!