Tarieven

hier meer info

Wij zijn een erkend boekhoudkantoor, ingeschreven op het tableau van erkende boekhoudvennootschappen. Enkel erkende boekhoudvennootschappen mogen boekhoudkundige diensten aanbieden aan derden.

Dit heeft enkele gevolgen en voordelen:

 • Het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) garandeert en controleert de kwaliteit van haar leden
 • Alle leden van het instituut dienen verzekerd te zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid
 • Wij zijn verplicht om jaarlijks bijscholingen te volgen en zodoende op de hoogte te blijven van alle wijzigingen
 • Een contract met duidelijke afspraken tussen opdrachtgever en boekhouder is verplicht
 • Een boekhouder dient onafhankelijk en onpartijdig te zijn, waardoor zijn advies enkel u ten goede komt
  Enkel een erkende boekhouder biedt u deze zekerheden en kan ook aansprakelijk gesteld worden voor zijn fouten.

Wij als boekhouder zullen met u samenwerken in constant onderling overleg. U als opdrachtgever bent zeker van onze dienstverlening door een duidelijke overeenkomst.

Abonnementsformule

 • Bedrag op maat
 • Jaarlijks herzienbaar omhoog én omlaag
 • Periodieke betalingen
 • Jaarlijks betaald (1 maand gratis)
 • Alle courante diensten, geen supplementen

Facturatie per prestatie

 • Periodieke ereloonnota voor verrichte prestaties
 • Vast uurtarief zonder verrassingen

Boekhouding en Financieel Advies

op jouw maat!